Kontinuálně lité mezistěny

20.02.2022

Vyčištěný a sterilizovaný vosk teče mezi dvojici válců, na vodou chlazených válcích ztuhne a jako voskový pás je naformátován na požadovaný rozměr.

Stroj pro výrobu mezistěn kontinuálním litím